Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 26.08.2020
  • Data składania ofert 11.09.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 11.09.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 578351-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian