Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Obowiązujący wykaz ras psów, uznanych za agresywnych wyszczególnia Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Rasy psów uznawanych za agresywne:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
Brak zgody na wydanie zezwolenia/cofnięcie wcześniej wydanego zezwolenia.
W sytuacji gdy pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt zezwolenia nie wydaje się a wydane cofa się.
Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, jest wójt właściwy ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
Należy zaznaczyć ze w przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia.

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Szymon Brzeziński
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
   Biuro Obsługi Interesanta;
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
  • Telefon kontaktowy 542822059 wew. 26
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
   ul. Słowackiego 12,
   87-700 Aleksandrów Kujawski;
  • Wymagane dokumenty • Wniosek; (w którym podaje się następujące informacje: rasa, płeć, imię, datę urodzenia, oznakowanie psa-tatuaż, czip, numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym (rodowód, metryka) oraz krótki opis w jakich warunkach utrzymywany jest pies (mieszkanie w bloku, dom z ogrodem).
   • Dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;
   • Książeczka zdrowia psa (ksero);
  • Opłaty 82 zł – za wydanie zezwolenia;
  • Tryb odwoławczy • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
  • Uwagi

   • W książeczce zdrowia psa powinny być udokumentowane aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
   • W wypadku, gdy pies nie jest utrzymywany w celu pilnowania gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty podatkowej.

  • Podstawa prawna

   1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.)
   • Art. 10;
   2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu psów uznanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77, poz. 687)
   3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późniejszymi zmianami)
   4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 j.t. z późniejszymi zmianami)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian