Zawiadomienie z dnia 24-02-2016 r. znak Pl.6733.2.20.2015.BG-BZ

zawiadamiam, że

został zebrany materiał dowodowy w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 43/2 położonej w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian