Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r. znak BD.ZUZ.1.421.346.2019.PK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15KV

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian