Zawiadomienie o zmianie nazwy wniosku znak: Pl.6733.6.2015.BG-BZ z dnia 25.01.2016 r.

Aleksandrów Kujawski, dnia 25.01.2016 r.

Pl.6733.13.6.2015.BG-BZ

ZAWIADOMIENIE
o zmianie nazwy wniosku

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 16.12.2015r. na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski została zmieniona nazwa wniosku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi gminnej oraz zjazdu publicznego w postaci wylotu z ronda zlokalizowanego na terenie węzła autostradowego na terenie działek nr: 612/3, 70/3, 81/3 położonych w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski na: budowę drogi gminnej oraz budowę skrzyżowania z drogą krajową na wysokości ronda zlokalizowanego na terenie węzła autostradowego na terenie działek nr: 612/3, 70/3, 81/3 położonych w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.

Pouczenie:

Informuję, że zgodnie z art. 10- Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Przepisy art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian