Zawiadomienie Ministerstwa Środowiska Sekretarza Stanu z dnia 10.07.2019 r. znak DOP-WOŚ.436.2.2019.MK w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r. znak WOO.4233.3.2016.KŚ.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka realizowanego w wariancie Siarzewo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian