Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. sprawa: „Budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo.”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG/mko.12 z dnia 02.05.2018 r. sprawa: „Budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo.”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian