Zawiadomienie GDOŚ z dnia 07-07-2016 r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.8

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30-06-2016r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM.2 przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z dnia 18-04-2016 znak DOOŚ-OAI.4233.2016.pM uchylającą w całości decyzję z dnia 28-01-2016 r. znak WOO.4233.2015.KŚ.65

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian