Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim”.

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim”.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 16.09.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.09.2015
  • Data wejścia w życie 16.09.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 98/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim".
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. ) oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
  • Grupa aktów prawnych Statuty, regulaminy organizacyjne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian