Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015.

Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 26.06.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.06.2015
  • Data wejścia w życie 26.06.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 58/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2015.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. )/ oraz art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)/ w zwązku z 12 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015.
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian