Zarządzenie Nr 49A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za udział w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną.

Zarządzenie Nr 49A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych               z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za udział w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia Wójta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenia Wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 02.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.06.2020
  • Data wejścia w życie 02.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 49A/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za udział w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną.
  • Podstawa prawna wydania .
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian