Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 15.05.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.05.2015
  • Data wejścia w życie 15.05.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w związku z art.30 ust. 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - osamorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) / oraz 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżety Gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r.
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian