Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (załączniki do Zarządzenia Nr 135/2015) są dokumentami o charakterze wewnętrznym i nie są dostępne publicznie.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2015
  • Data wejścia w życie 21.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 135/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz § 3 ust.3, § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
  • Grupa aktów prawnych Statuty, regulaminy organizacyjne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian