Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2015
  • Data wejścia w życie 27.11.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 126/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Inne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian