Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2015
  • Data wejścia w życie 26.10.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 117/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych / (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) / w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. / oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015.
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian