Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023.

Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Zarządzenie wójta
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2016
  • Data wejścia w życie 15.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmienia uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 - 2023.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ .
  • Grupa aktów prawnych Budżet i finanse gminy
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian