Zapytanie ofertowe – Usługa cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2018

Ologowanie złobek

DYREKTOR ŻŁOBKA „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie pn.:

„Usługę cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2018”

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Żłobek „Bursztynek” ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kuj.) w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: „Usługa cateringu – przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 w roku 2018” lub osobiście w sekretariacie Żłobka.

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
b) Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian