Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko – parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej – placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. Nr 132/20 i dz. Nr 132/18 gmina Aleksandrów Kujawski”

Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zespołu  dworsko – parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej  – placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. Nr 132/20 i dz. Nr 132/18 gmina Aleksandrów Kujawski”

Termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz. 10:00 (str. 2 zapytania pkt. XII).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian