Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”,

Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, województwo: kujawsko – pomorskie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”,

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16  ukazał się na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=16 oraz na portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 2016-02-26.

I.     Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1.      Nazwa zamówienia:

Studium Wykonalności dla Projektu pn: „Termomodernizacja budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres Projektu termomodernizacji wchodzą następujące obiekty realizowane na zgłoszenie robót.

1)      Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowąsie,

2)      Budynek Zespołu Szkół w Stawkach,

3)      Budynek Zespołu Szkół w Służewie,

4)      Budynek Przedszkola w Otłoczynie,

5)      Budynek Gminnej Biblioteki w Służewie.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:

·         w postaci drukowanej – 3 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz

·         w wersji elektronicznej – 2 egzemplarze nagrane na płycie CD/DVD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

3.      Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego

1)      Audyty energetyczne, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,  projekty budowlane z aktualnymi pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami robót dla wszystkich obiektów objętych zamówieniem.

2)      „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski” obejmujący przedmiotowe zadanie inwestycyjne, przyjęty do realizacji Uchwałą NR X/65/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2014 – 2020″.

3)      Kosztorysy i przedmiary z zakresu oświetlenia LED i termomodernizacji budynków

4)      „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Aleksandrów Kujawski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przyjęty Uchwałą NR X/66/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 czerwca 2015 r.

5)      Program Ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2012-2016.

6)      projekt  realizuje  cele  określone  w  strategii  Obszaru  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego (ORSG) powiatu aleksandrowskiego.

 

Szczegółowy zakres zadania określono w zapytaniu ofertowym.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 15.03.2016
  • Data składania ofert 18.05.2016
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 20.05.2016
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski (adres mailowy: monika.rolirad@gmina-aleksandrowkujawski.pl)
  • Numer UZP/TED Pl.271.2.2016.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian