Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
121 2021-10-04 14:12:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2021 r. znak: o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
122 2021-10-04 14:06:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.21.11.2021.MJ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
123 2021-10-04 14:02:30 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/516460 Szczegóły
124 2021-10-04 13:57:54 Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.09.2021 r. znak: PL.6831.46.2.2021.JD zatwierdzająca projekt podziału działki nr 29, obręb Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
125 2021-10-04 13:11:57 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
126 2021-10-04 13:07:40 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
127 2021-10-04 12:54:53 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
128 2021-10-04 12:52:23 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
129 2021-10-04 12:47:30 Protokół z zebrania wiejskiego w Białych Błotach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Białych Błotach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
130 2021-10-04 12:12:51 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
131 2021-10-04 12:02:22 Protokół z zebrania wiejskiego w Rożnie - Parcele odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Rożnie - Parcele odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
132 2021-10-04 11:18:02 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 20.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 20.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
133 2021-10-04 11:10:38 Protokół z zebrania wiejskiego w Nowym Ciechocinku odbytego w dniu 27.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Nowym Ciechocinku odbytego w dniu 27.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
134 2021-10-04 10:25:58 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.21 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka" Szczegóły
135 2021-10-04 09:51:10 Protokół z zebrania wiejskiego w Goszczewie odbytego w dniu 22.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Goszczewie odbytego w dniu 22.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
136 2021-10-04 09:40:12 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2020 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2020 rok Szczegóły
137 2021-10-04 09:39:27 Protokół z zebrania wiejskiego w Słońsku Dolnym odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Słońsku Dolnym odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
138 2021-10-04 09:28:52 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
139 2021-10-04 09:25:30 Protokół z zebrania wiejskiego w Plebance odbytego w dniu 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Plebance odbytego w dniu 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
140 2021-10-04 09:21:42 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
141 2021-10-04 09:14:16 Protokół z zebrania wiejskiego w Odolionie odbytego w dniu 12.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Odolionie odbytego w dniu 12.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
142 2021-10-04 09:00:41 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
143 2021-10-01 12:10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.12.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” OŚ.6220.31.12.2021.AP   OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735… Szczegóły
144 2021-10-01 12:04:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.9.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” OŚ.6220.31.9.2021.AP OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008… Szczegóły
145 2021-10-01 11:18:04 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu " Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022", Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu " Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi… Szczegóły
146 2021-10-01 11:12:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021r. znak: PL.6733.35.9.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
147 2021-10-01 09:09:36 Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK" Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Odbieranie i zagospodarowanie… Szczegóły
148 2021-10-01 09:03:06 Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych" Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej… Szczegóły
149 2021-10-01 08:52:55 Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Usługi szkoleniowe świadczone dla uczestników projektu pn.: "Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance" w Gminie Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: " Usługi szkoleniowe świadczone… Szczegóły
150 2021-10-01 08:24:53 Protokół 27/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 09 września 2021r. Protokół 27/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 09 września 2021r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 195 196 197 »