Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
91 2021-09-20 13:30:06 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Wołuszewo odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
92 2021-09-20 12:55:12 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
93 2021-09-20 12:50:29 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Przybranowo odbytego w dniu 08.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
94 2021-09-20 12:27:12 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Poczałkowo odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
95 2021-09-20 11:47:26 Protokół z zebrania sołeckiego Ośno odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Ośno odbytego w dniu 13.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
96 2021-09-17 13:38:27 W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do złożenia oferty na realizacją następujących usług wg. poniższego opisu. W związku z realizacją projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim zaprasza do… Szczegóły
97 2021-09-16 15:01:50 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
98 2021-09-16 11:24:11 Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
99 2021-09-16 11:19:39 Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Otłoczyn odbytego w dniu 14.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
100 2021-09-16 11:01:19 Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwaleni funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwaleni funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
101 2021-09-16 10:57:04 Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Rudunki odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
102 2021-09-16 10:02:31 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
103 2021-09-16 09:44:18 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
104 2021-09-16 09:41:31 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Ostrowąs odbytego w dniu 19.08.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
105 2021-09-16 09:29:47 Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
106 2021-09-16 09:26:30 Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Służewo odbytego w dniu 02.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
107 2021-09-15 13:51:41 Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 r. Protokół z XXXV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 r. Szczegóły
108 2021-09-15 13:41:42 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
109 2021-09-15 13:35:42 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
110 2021-09-15 09:52:00 Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Sobczak w związku ze zmianą zakresu obowiązków. Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Sobczak w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta. Szczegóły
111 2021-09-14 13:55:06 Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46. Informacja o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy… Szczegóły
112 2021-09-14 13:51:20 Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7. Informacja o negatywnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych oznaczonych nr: 686, 687, 688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla… Szczegóły
113 2021-09-14 13:17:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.38.2.2021.AE z dnia 7 września 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2021 r. na wniosek Energa Operator SA. Oddział w Toruniu działająca poprzez pełnomocnika Pana Jana Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze… Szczegóły
114 2021-09-14 11:37:52 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 6 Szczegóły
115 2021-09-13 14:29:43 Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
116 2021-09-13 10:23:34 ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
117 2021-09-10 10:59:46 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08.09.2021 r.dotyczący wody dostarczanej odbiorcom zaopatrywanym przez ujęcie w Grabiu Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
118 2021-09-09 23:36:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, znak: PL.6733.35.6.2021.AE podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Aleksandrowie Kujawskim, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Energa-Operator S.A. oddział w Toruniu, celem dokonania uzgodnienia. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze… Szczegóły
119 2021-09-09 23:28:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.36.6.2021.AE zawiadamiające, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek nr 212/1, 237/3, 237/2, 237/4 położonych w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741… Szczegóły
120 2021-09-07 15:25:19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ośno, działka nr 25/21. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ośno, działka nr 25/21. Szczegóły wykazu w załączeniu do publikacji. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 192 193 194 »