Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2021-11-05 10:44:34 Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej pn: "Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej" Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zagospodarowanie terenu celem… Szczegóły
62 2021-11-04 15:19:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski- usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5) OBWIESZCZENIE o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  miejscowego  planu   zagospodarowania  przestrzennego   wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko           Na  podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca… Szczegóły
63 2021-11-04 12:19:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  miejscowego  planu   zagospodarowania  przestrzennego   wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko           Na  podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca… Szczegóły
64 2021-11-04 12:03:17 Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/531730 Szczegóły
65 2021-11-04 10:08:59 Uchwała Nr XXXVII/302/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyznania nagrody spisowej za narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. gminnemu komisarzowi spisowemu, Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski. Uchwała Nr XXXVII/302/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyznania nagrody spisowej za narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. gminnemu komisarzowi… Szczegóły
66 2021-11-04 10:04:45 Uchwała Nr XXXVII/301/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała Nr XXXVII/301/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Szczegóły
67 2021-11-04 09:52:35 Uchwała Nr XXXVII/300/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służewo. Uchwała Nr XXXVII/300/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służewo. Szczegóły
68 2021-11-04 09:40:46 Uchwała Nr XXXVII/299/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski. Uchwała Nr XXXVII/299/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
69 2021-11-04 09:25:02 Uchwała Nr XXXVII/298/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Uchwała Nr XXXVII/298/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
70 2021-11-04 09:20:31 Uchwała Nr XXXVII/297/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała Nr XXXVII/297/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od… Szczegóły
71 2021-11-04 09:13:05 Uchwała Nr XXXVII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Uchwała Nr XXXVII/296/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021. Szczegóły
72 2021-11-02 13:47:53 Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021 wersja 10 Szczegóły
73 2021-10-29 11:22:05 Zakup oraz dostawa wyposażenia sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie, Gmina Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/529481 Szczegóły
74 2021-10-29 10:52:40 Przebudowa drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowej w miejscowości Rożno-Parcele – Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/529414 Szczegóły
75 2021-10-28 13:40:39 Zawiadomienie PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk z dnia 25.10.2021r. znak: GD.ZUZ.5.4210.328.2021.MK o wydanym obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
76 2021-10-27 15:32:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.10.2021 r. znak: PL.6733.38.16.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
77 2021-10-27 14:23:47 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Aleksandrów Kujawski, działka nr 115/3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Aleksandrów Kujawski, działka nr 115/3. Szczegóły wykazu w załączniku do publikacji. Szczegóły
78 2021-10-27 10:27:47 Protokół z zebrania wiejskiego w Służewie odbytego w dniu 21.10.2021r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Protokół z zebrania wiejskiego w Służewie odbytego w dniu 21.10.2021r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szczegóły
79 2021-10-27 10:20:20 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 19.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 19.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
80 2021-10-27 10:17:56 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 20.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 20.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
81 2021-10-26 16:27:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.10.2021 r. znak: PL.6733.13.18.2021.MJ o zebranym materiale dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
82 2021-10-26 16:23:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.10.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
83 2021-10-25 12:35:50 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski działając na podstawie Uchwały nr III/18/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia… Szczegóły
84 2021-10-22 13:52:48 Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika - referent/inspektor ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika - referent/inspektor ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.  Szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Szczegóły
85 2021-10-22 13:31:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 375/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
86 2021-10-21 14:51:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2021r. o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
87 2021-10-21 14:44:51 Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2021 r. znak: PL.6730.74.6.2021.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 104/2021 dla zamierzenia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 85/13 i 85/4 w miejscowości Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski I N F O R M A C J A         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i… Szczegóły
88 2021-10-21 13:08:38 Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej pn.: „Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej” Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/525274 Szczegóły
89 2021-10-19 17:14:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.10.2021 r. znak: PL.6733.37.6.2021.AE o uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165MB w miejscowości Rożno-Parcele, Gminy Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741… Szczegóły
90 2021-10-19 16:06:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.10.2021 r. znak: PL.6220.10.25.2020.DS o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem złożonym dnia 14.10.2021 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i modernizacji fermy drobiu w miejscowości Chrusty przeznaczonej do chowu kurcząt brojlerów obejmującego budowę trzech nowych kurników, modernizację dwóch istniejących kurników oraz budowę i modernizację innych składowych fermy na działkach nr 59/7, 59/8, 59/9, 60/6, 60/7, oraz 60/8 w miejscowości Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski”. PL.6220.10.25.2020.DS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 195 196 197 »