Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2021-10-05 12:02:48 Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała Nr XXXVI/290/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat… Szczegóły
32 2021-10-05 11:53:05 Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Uchwała Nr XXXVI/289/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
33 2021-10-04 15:41:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.13.2021.AE o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
34 2021-10-04 15:38:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.10.2021.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
35 2021-10-04 15:12:13 Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową - informacja Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową W dniu 30 sierpnia 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXV/510/21przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze… Szczegóły
36 2021-10-04 14:12:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.10.2021 r. znak: o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
37 2021-10-04 14:06:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.21.11.2021.MJ o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
38 2021-10-04 14:02:30 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/516460 Szczegóły
39 2021-10-04 13:57:54 Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.09.2021 r. znak: PL.6831.46.2.2021.JD zatwierdzająca projekt podziału działki nr 29, obręb Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
40 2021-10-04 13:11:57 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
41 2021-10-04 13:07:40 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Opokach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
42 2021-10-04 12:54:53 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
43 2021-10-04 12:52:23 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
44 2021-10-04 12:47:30 Protokół z zebrania wiejskiego w Białych Błotach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Białych Błotach odbytego w dniu 28.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
45 2021-10-04 12:12:51 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 16.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
46 2021-10-04 12:02:22 Protokół z zebrania wiejskiego w Rożnie - Parcele odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Rożnie - Parcele odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
47 2021-10-04 11:18:02 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 20.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 20.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
48 2021-10-04 11:10:38 Protokół z zebrania wiejskiego w Nowym Ciechocinku odbytego w dniu 27.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Nowym Ciechocinku odbytego w dniu 27.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
49 2021-10-04 10:25:58 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DIŚ-III.61.1.2021.21 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka" Szczegóły
50 2021-10-04 09:51:10 Protokół z zebrania wiejskiego w Goszczewie odbytego w dniu 22.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Goszczewie odbytego w dniu 22.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
51 2021-10-04 09:40:12 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2020 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2020 rok Szczegóły
52 2021-10-04 09:39:27 Protokół z zebrania wiejskiego w Słońsku Dolnym odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Słońsku Dolnym odbytego w dniu 24.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
53 2021-10-04 09:28:52 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Wilkostowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
54 2021-10-04 09:25:30 Protokół z zebrania wiejskiego w Plebance odbytego w dniu 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Plebance odbytego w dniu 21.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
55 2021-10-04 09:21:42 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 23.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
56 2021-10-04 09:14:16 Protokół z zebrania wiejskiego w Odolionie odbytego w dniu 12.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Odolionie odbytego w dniu 12.08.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
57 2021-10-04 09:00:41 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Protokół z zebrania wiejskiego w Przybranówku odbytego w dniu 07.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
58 2021-10-01 12:10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.12.2021.AP o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” OŚ.6220.31.12.2021.AP   OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735… Szczegóły
59 2021-10-01 12:04:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.09.2021 r. znak: OŚ.6220.31.9.2021.AP o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski” OŚ.6220.31.9.2021.AP OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008… Szczegóły
60 2021-10-01 11:18:04 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu " Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022", Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu " Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 192 193 194 »