Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2021-11-18 14:57:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6220.21.30.2020.DS z dnia 18.11.2021 r. o złożeniu dnia 12.08.2021 r. i 08.10.2021 r. po wezwaniach RDOŚ w Bydgoszczy uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PODGAJ II" na części działek nr 430 i 431 w miejscowości Podgaj, gm. Aleksandrów Kujawski. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  33  ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008… Szczegóły
32 2021-11-18 12:16:05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.420.21.2021.ADS.4 z dnia 16.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:"Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn-Gradeja" Szczegóły
33 2021-11-18 11:34:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.11.2021r. znak: PL.6733.38.17.2021.AE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
34 2021-11-16 11:19:33 Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
35 2021-11-16 10:19:05 Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Postępowanie o udzielenie… Szczegóły
36 2021-11-16 10:12:04 Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 160207C ul. Krokusowa w miejscowości Rożno-Parcele-Etap III, Gmina Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę drogi gminnej nr… Szczegóły
37 2021-11-16 08:30:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.11.2021 r. znak: PL.6733.13.21.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegodla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: : budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
38 2021-11-16 08:26:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.21.20.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
39 2021-11-16 08:22:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.47.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
40 2021-11-16 08:14:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.11.2021 r. znak: PL.6733.37.9.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odwodnienia drogi gminnej nr 160210C od granicy z miastem Aleksandrów Kujawski na odcinku ok 165MB w miejscowości Rożno-Parcele, Gminy Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 153/2, 157, 155, 152/6, 152/4, 158/15, 156, 154/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
41 2021-11-15 15:20:20 Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2030 Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2030 Szczegóły
42 2021-11-15 14:16:39 Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2022 Szczegóły
43 2021-11-15 13:49:17 Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 10 listopada 2021 r. Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 10 listopada 2021 r. Szczegóły
44 2021-11-15 12:13:04 Uchwała Nr XXXVIII/305/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę. Uchwała Nr XXXVIII/305/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z… Szczegóły
45 2021-11-15 12:06:54 Uchwała Nr XXXVIII/304/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021 Uchwała Nr XXXVIII/304/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021 Szczegóły
46 2021-11-15 11:07:40 Uchwała Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Uchwała Nr XXXVIII/303/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
47 2021-11-15 10:49:37 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 28.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Chrustach odbytego w dniu 28.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
48 2021-11-15 10:09:50 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Słomkowie odbytego w dniu 29.09.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
49 2021-11-15 10:07:20 Protokół z zebrania wiejskiego w Ostrowąsie odbytego w dniu 25.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Ostrowąsie odbytego w dniu 25.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
50 2021-11-15 09:43:46 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 31.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Protokół z zebrania wiejskiego w Grabiu odbytego w dniu 31.10.2021r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021 Szczegóły
51 2021-11-12 09:28:19 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego na rurociąg , zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 134/9 i 134/35 w obrębie ewid. nr 0024 Rożno-Parcele, w miejscowości Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski. Szczegóły
52 2021-11-10 11:49:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.41.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Pogodnej w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski, ze zjazdami, na terenie działek nr 29/6, 28/6, 29/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
53 2021-11-10 11:46:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.43.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działki nr 31/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
54 2021-11-10 11:38:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.44.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego na ul. Miłosza w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 24/19, 24/8, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
55 2021-11-10 11:32:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.42.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego w miejscowości Stawki, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz ze zjazdami, na terenie działek nr 21/1, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
56 2021-11-10 11:29:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.11.2021r. PL.6733.45.2.2021.ES o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, zjazdami i budową oświetlenia drogowego oraz budowa parkingu (nr działki 154) na terenie działek nr 32/8 , 154 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
57 2021-11-09 16:15:22 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Grabie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie znak: N.HK-5211-2-5-11/2021 z dnia 08.11.2021 r. Szczegóły
58 2021-11-09 10:43:23 Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Szczegóły
59 2021-11-05 12:54:22 Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10 listopada 2021 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15 zzx ust. 1 i… Szczegóły
60 2021-11-05 10:50:24 Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski - II etap". Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: "Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie, Gmina Aleksandrów Kujawski… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 195 196 197 »