Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5641 2016-02-08 10:59:39 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cel procedury Uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie należy załączyć do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania składanego… Szczegóły
5642 2016-02-08 10:58:04 Wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski" Cel procedury Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki wejściowe Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu… Szczegóły
5643 2016-02-04 12:34:04 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi… Szczegóły
5644 2016-02-04 10:59:39 Konsultacje - diagnoza potrzeb umożliwiających efektywną realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego Komendant Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zapraszają mieszkańców gminy na konsultacje społeczne mające na celu diagnozę potrzeb umożliwiających efektywną realizację zadań na rzecz poprawy… Szczegóły
5645 2016-02-03 18:37:18 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5646 2016-02-03 18:25:58 Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5647 2016-02-03 17:47:45 Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5648 2016-02-03 17:41:28 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5649 2016-02-03 17:36:07 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5650 2016-02-03 11:58:46 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów Usuwanie drzew i krzewów – obowiązujące przepisy Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Zgodnie z obowiązującymi przepisami usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości możliwe jest po uzyskaniu… Szczegóły
5651 2016-02-03 11:08:07 Wydanie zezwolenia na uprawę maku Aby uzyskać zezwolenie na uprawę maku, w pierwszej kolejności udajemy się do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, gdzie składamy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę maku wraz ze stosownym oświadczeniem.… Szczegóły
5652 2016-02-03 10:44:22 Obwieszczenie znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 z dnia 28 stycznia 2016r. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji znak WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii… Szczegóły
5653 2016-02-03 10:31:46 Obwieszczenie znak Pl.6733.1.1.2016.BZ z dnia 27 stycznia 2016r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że… Szczegóły
5654 2016-02-03 10:26:56 Obwieszczenie znak Pl.6733.1.2.2016.BZ z dnia 27 stycznia 2016r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5655 2016-02-03 10:20:19 Obwieszczenie znak Pl.6220.31.10.2015.AE z dnia 01 lutego 2016r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.… Szczegóły
5656 2016-02-02 15:49:36 Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Szczegóły
5657 2016-02-02 15:12:12 Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 1)… Szczegóły
5658 2016-02-02 14:13:00 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 9 lutego 2016 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w pokoju nr 106 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i… Szczegóły
5659 2016-02-01 14:48:20 Obwieszczenie znak: Pl.6733.16.9.2015.AE z dnia 8.01.2016 r. Aleksandrów Kujawski, dnia 08.01.2016 r. Pl.6733.16.9.2015.AE OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.… Szczegóły
5660 2016-01-29 21:04:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.13.7.2015.BG-BZ z dnia 25.01.2016 r. Aleksandrów Kujawski, dnia 25.01.2016 r. Pl.6733.13.7.2015.BG-BZ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.… Szczegóły
5661 2016-01-29 20:57:13 Zawiadomienie o zmianie nazwy wniosku znak: Pl.6733.6.2015.BG-BZ z dnia 25.01.2016 r. Aleksandrów Kujawski, dnia 25.01.2016 r. Pl.6733.13.6.2015.BG-BZ ZAWIADOMIENIE o zmianie nazwy wniosku Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z… Szczegóły
5662 2016-01-29 12:19:10 Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców. Powiat Aleksandrowski uruchomił darmową pomoc prawną dla mieszkańców. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny… Szczegóły
5663 2016-01-28 15:26:12 Karta Dużej Rodziny ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY › UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27… Szczegóły
5664 2016-01-28 12:00:55 Zgłoszenie pobytu czasowego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5665 2016-01-28 11:58:42 Zgłoszenie pobytu stałego UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5666 2016-01-28 11:39:00 Specjalny zasiłek opiekuńczy UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5667 2016-01-28 11:36:32 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Obniżka wynagrodzenia z powodu koronawirusa to utrata dochodu! Katalog okoliczności traktowanych jako utrata dochodów w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym został tymczasowo powiększony o obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z prowadzania własnej… Szczegóły
5668 2016-01-28 11:12:14 Zasiłek pielęgnacyjny UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5669 2016-01-28 11:09:49 Świadczenie pielęgnacyjne UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5670 2016-01-28 11:08:02 Zasiłek dla opiekuna UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
« 1 2 3 186 187 188 189 190 191 192 195 196 197 »