Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5581 2016-02-19 08:33:19 Projekt uchwały - schronisko Szczegóły
5582 2016-02-19 08:31:26 Projekt uchwały - program opieki nad zwierzętami Szczegóły
5583 2016-02-19 08:31:08 Obwieszczenia z dnia 18 lutego 2016 r. znak Pl.6220.27.20.2015.AE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że w dniu 07.07.2015r. wpłynął wniosek (uzup.: 05.08.2015r.) Gospodarstwa Rolnego Janusz i Jolanta Czarnowscy z siedzibą Kuczek 21, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski o wydanie… Szczegóły
5584 2016-02-19 08:26:12 Obwieszczenia z dnia 18 lutego 2016r znak pl.6220.28.14.2015.AE o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie fermy drobiu obejmującej 8 budynków inwentarskich… Szczegóły
5585 2016-02-17 15:10:40 Obwieszczenie z dnia 15-02-2016 r. znak Pl.6220.3.2.2016.AE o zawiadomieniu o: złożeniu wniosku przez Pana Piotra Domańskiego, zam. ul. Sobieskiego 24c/61, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu regionalnego mini browaru rzemieślniczego… Szczegóły
5586 2016-02-17 08:12:10 Obwieszczenie z dnia 15-02-2016 r. znak Pl.6220.1.12.2016.AE o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych… Szczegóły
5587 2016-02-16 15:55:27 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
5588 2016-02-16 15:52:34 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo. Szczegóły
5589 2016-02-16 15:50:15 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
5590 2016-02-16 15:47:35 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka. Szczegóły
5591 2016-02-16 15:42:11 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Bydgoszczy do zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości… Szczegóły
5592 2016-02-16 15:38:22 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
5593 2016-02-16 15:35:32 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
5594 2016-02-16 15:33:12 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz… Szczegóły
5595 2016-02-16 15:29:16 Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Projekt Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
5596 2016-02-16 11:03:24 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 - 2020 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2016 - 2020. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu należny zgłaszać do Gminnego… Szczegóły
5597 2016-02-15 13:59:38 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
5598 2016-02-12 13:57:32 Zarządzenie Nr 7/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia z dniem 19 stycznia 2016 r. otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia… Szczegóły
5599 2016-02-12 13:49:16 Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 OGŁOSZENIE z dnia 12.02.2016 r. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016 Do dnia 11.02.2016 r. do godziny 11:00… Szczegóły
5600 2016-02-12 13:28:44 Trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że trwają konsultacje społeczne w sprawie rekrutacji do oddziałów zerowych i pierwszych klas Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Konsultacje odbędą się w siedzibach następujących… Szczegóły
5601 2016-02-12 13:15:35 Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 23 lutego 2016 r. Zawiadomienie po posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali 105 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie… Szczegóły
5602 2016-02-12 12:55:18 Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawki Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawki Szczegóły
5603 2016-02-12 12:45:11 Obwieszczenia z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.19.6.2015.2016.BG-BZ Obwieszczenie o zebraniu materiałów dowodowych w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr: 81/4, 81/3, 70/3 przy… Szczegóły
5604 2016-02-12 12:39:06 Obwieszczenie z dnia 10-02-2016r. znak Pl.6733.17.7.2015.2016.BG-BZ Obwieszczenie o zebraniu materiałów dowodowych w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rurociągu technologicznego od istniejący studni głębinowych do stacji pomp drugiego stopnia na… Szczegóły
5605 2016-02-12 12:34:29 Zawiadomienie z dnia 10-02-2016 r. znak Pl.6733.17.6.2015.2016.BG-BZ zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w celu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie rurociągu technologicznego od istniejący studni głębinowych do stacji pomp drugiego… Szczegóły
5606 2016-02-12 12:14:50 Zawiadomienia z dnia 09-02-2016r. znak Pl.6733.19.5.2015.2016.BG-BZ zawiadomienie w sprawie zebrania materiałów dowodowych w celu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 81/4,… Szczegóły
5607 2016-02-12 11:58:57 Zawiadomienie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.6.2015.2016.BG-BZ Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w celu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie chodników i zjazdów przy ul. Kwiatowej i ul. Zaułek w… Szczegóły
5608 2016-02-12 11:48:28 Obwieszczenie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.7.2015.2016.BG-BZ O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5609 2016-02-11 16:00:00 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin Komunikat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin. Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na… Szczegóły
5610 2016-02-11 15:56:16 InPost – adresy awizacji nieodebranych przesyłek dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski InPost – adresy awizacji nieodebranych przesyłek dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Punkt InPost Grabie 7 -  Grabie, Opoczki, Opoki, Chrusty, Zduny, Wilkostowo Punkt InPost Przybranowo 39B -  Przybranowo, Przybranówek, Poczałkowo,… Szczegóły
« 1 2 3 184 185 186 187 188 189 190 195 196 197 »