Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
5551 2016-03-15 09:19:42 Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
5552 2016-03-15 08:51:07 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, województwo: kujawsko – pomorskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie Studium… Szczegóły
5553 2016-03-10 11:52:03 Obwieszczenie z dnia 07 marca 2016 r. znak Pl.6220.4.2.2016.AE zawiadamia się, że w dniu 07 marca 2016r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Stawki- Ośno dł. 1238,60 m. na… Szczegóły
5554 2016-03-10 07:47:37 Obwieszczenie z dnia 07 marca 2016 r. znak Pl.6733.4.2.2016.BZ zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów… Szczegóły
5555 2016-03-10 07:43:12 Obwieszczenie z dnia 04 marca 2016r. znak Pl.6733.19.9.2015.BG-BZ zawiadamia się, że na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja nr 3/2016 znak: Pl.6733.19.8.2015.BG-BZ z dnia 04.03.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia… Szczegóły
5556 2016-03-09 12:07:14 Obwieszczenie z dnia 04 marca 2016 r. znak Pl.6220.43.13.2016.AE zawiadamia się, że w dniu 4 marca 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie studni głębinowej do deszczowania upraw rolno-warzywnych na dz. nr ewid.:… Szczegóły
5557 2016-03-08 11:19:37 Protokół i wnioski z zebrania wiejskiego w Ośnie Drugim z dnia 08.02.2016 r. W załączeniu skan protokołu i wnioski do publikacji. Szczegóły
5558 2016-03-07 15:15:12 Protokół Nr XVIII z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 29 stycznia 2016 r. Protokół Nr XVIII z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 29 stycznia 2016 r. Szczegóły
5559 2016-03-07 14:22:52 Protokół z zebrania wiejskiego w Odolionie z dnia 27.01.2016 r. Skan protokołu oraz wnioski i odpowiedzi na nie w załączeniu do publikacji. Szczegóły
5560 2016-03-04 12:27:28 Ogłoszenie z dnia 03-03-2016 r. znak Pl.612.1.2.2016.SB OGŁOSZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w związku z wystąpieniem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 marca 2016 r. o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód,… Szczegóły
5561 2016-03-03 13:29:05 Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
5562 2016-03-03 08:28:49 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 marca 2016 r. Zawiadomienie po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej W dniu 7 marca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w sali nr 105 o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej… Szczegóły
5563 2016-03-03 08:24:51 Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 7 marca 2016 r. Zawiadomienie po posiedzeniu Komisji Budżetowej W dniu 7 marca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w sali nr 105 o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej… Szczegóły
5564 2016-03-03 08:22:00 Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej w dniu 7 marca 2016 r. Zawiadomienie po posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej W dniu 7 marca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w sali nr 105 o godz. 10.00 odbędzie… Szczegóły
5565 2016-03-03 08:18:03 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 7 marca 2016 r. Zawiadomienie po posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu W dniu 7 marca 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w sali nr 105 o godz. 9.00 odbędzie… Szczegóły
5566 2016-03-01 16:29:14 Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.17.11.2015.BG-BZ zawiadomienie, iż wydana została decyzja nr 2/2016 znak: Pl.6733.17.10.2015.BG-BZ z dnia 29.02.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie rurociągu technologicznego od istniejących studni głębinowych do stacji pomp… Szczegóły
5567 2016-03-01 16:13:01 Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.20.6. 2015.AE zawiadamia się, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie, poprzez budowę kwatery… Szczegóły
5568 2016-03-01 14:50:17 Obwieszczenie z dnia 01 marca 2016 r. znak Pl.6220.42.11.2015.AE zawiadamia się, że w dniu 01.03.2016r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie stanowisk parkingowych wraz z odwodnieniem… Szczegóły
5569 2016-03-01 12:14:37 Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.18.10.2015.BG-BZ zawiadomienie, iż została wydana decyzja nr 1/2016 znak: Pl.6733.18.9.2015.BG-BZ z dnia 29.02.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodników i zjazdów przy ul. Kwiatowej i ul. Zaułek… Szczegóły
5570 2016-03-01 10:42:16 Obwieszczenie z dnia 01 marca 2016 r. znak Pl.6220.1.15.2016.AE informujące, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11a, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia… Szczegóły
5571 2016-02-26 13:54:49 Zawiadomienie z dnia 24-02-2016 r. znak Pl.6733.2.20.2015.BG-BZ zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie… Szczegóły
5572 2016-02-26 13:51:56 Obwieszczenie z dnia 24-02-2016 znak Pl.6733.2.21.2015.BG-BZ zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 43/2… Szczegóły
5573 2016-02-26 13:47:44 Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) zwołuję XIX Sesję… Szczegóły
5574 2016-02-25 14:08:00 Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Informuję, że w wyniku otwartego i konkursowego naboru… Szczegóły
5575 2016-02-25 11:03:26 Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016” Or.423.1.3.2016.EW Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016” Po analizie ofert, które wpłynęły do dnia 11.02.2016 r., dotyczące otwartego konkursu… Szczegóły
5576 2016-02-23 13:57:35 referent ds. świadczeń wychowawczych NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Stanowisko: referent ds. świadczeń wychowawczych Wymiar zatrudnienia: 2 etaty Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2016 r. Wymagania formalne niezbędne: wykształcenie wyższe… Szczegóły
5577 2016-02-23 11:41:43 Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) UWAGA! Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie… Szczegóły
5578 2016-02-22 14:55:04 Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
5579 2016-02-22 13:58:16 Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt… Szczegóły
5580 2016-02-22 13:43:40 Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno - Parcele Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno - Parcele Szczegóły
« 1 2 3 183 184 185 186 187 188 189 195 196 197 »