Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-25 13:45:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2020 r. znak PL.6733.17.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 91, 95/2, 92/2, 93/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
2 2020-09-25 13:17:15 Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Dokumentacja: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8160 Termin składania ofert: 05.10.2020 r. godz. 10:00   Szczegóły
3 2020-09-25 13:12:35 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia mebli do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
4 2020-09-25 13:10:10 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sprzętu AGD do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
5 2020-09-25 11:51:58 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 21.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 21.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
6 2020-09-24 11:20:35 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo odbytego w dniu 14.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wilkostowo odbytego w dniu 14.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
7 2020-09-23 14:19:54 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej. Temat posiedzenia; Zaopiniowanie projektów uchwał… Szczegóły
8 2020-09-23 14:16:30 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał.… Szczegóły
9 2020-09-23 14:13:31 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 września 2020 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
10 2020-09-22 11:08:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.09.2020 r. znak PL.6733.20.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/2, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5, 229/1 obręb Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
11 2020-09-22 10:39:10 Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29 września 2020 roku. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1… Szczegóły
12 2020-09-22 09:12:14 Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
13 2020-09-22 08:52:33 Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 27 lipca 2020 r. Protokół 23/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej           i Rolnej z dnia 27 lipca 2020 r. Szczegóły
14 2020-09-22 08:42:40 Protokół 26/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Protokół 26/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Szczegóły
15 2020-09-21 13:45:04 Umowa Nr 59/2020/ZP zawarta w dniu 13 lipca 2020 r. na zadanie : Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" Umowa Nr 59/2020/ZP zawarta w dniu 13 lipca 2020 r. na zadanie : Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big… Szczegóły
16 2020-09-21 13:29:20 Umowa Nr 58/200/ZP zawarta w dniu 17 lipca 2020 r. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - X etap. Umowa Nr 58/200/ZP zawarta w dniu 17 lipca 2020 r. Demontaż, transport              i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski - X etap. Szczegóły
17 2020-09-21 13:25:34 Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie : Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag". Umowa Nr 56/2020/PL zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r. na zadanie :Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do… Szczegóły
18 2020-09-21 13:22:46 Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m. Umowa Nr 55/2010/In zawarta w dniu 24 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Wykonanie zadania polegającego na wykoszeniu poboczy dróg gminnych               i rowów przydrożnych pasm szerokości około 2,00 m. Szczegóły
19 2020-09-21 13:19:27 Umowa Nr 54/2020/ZP zawarta w dniu 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, Gmina Aleksandro Kujawski. Umowa Nr 54/2020/ZP zawarta w dniu 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie remontu drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, Gmina… Szczegóły
20 2020-09-21 13:17:17 Umowa Nr 53/2020/ZP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Usługa cateringowa-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach. Umowa Nr 53/2020/ZP zawarta w dniu 12 czerwca 2020 r. na zadanie pn: Usługa cateringowa-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach. Szczegóły
21 2020-09-21 13:14:08 Umowa Nr 52/2020/PL zawarta w dniu 01.06.2020 r. na zadanie pn: Usługi moderowania konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu " "Planowanie z mieszkańcami" Umowa Nr 52/2020/PL zawarta w dniu 01.06.2020 r. na zadanie pn: Usługi moderowania konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu " "Planowanie z mieszkańcami" Szczegóły
22 2020-09-21 12:39:39 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Protokół z zebrania sołeckiego Wólka odbytego w dniu 10.09.2020 w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na rok 2020 Szczegóły
23 2020-09-21 12:19:11 Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Odolion odbytego w dniu 30.07.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
24 2020-09-21 12:09:12 Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Plebanka odbytego w dniu 02.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
25 2020-09-21 12:03:49 Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Protokół z zebrania sołeckiego Zduny odbytego w dniu 09.09.2020 r.w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2020 rok. Szczegóły
26 2020-09-21 11:54:26 Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Umowa Nr 51/2020/PL zawarta w dniu 29.05.2020 r. w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Opoki, Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
27 2020-09-21 11:30:40 Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn." Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski". Umowa Nr 50/2020/ZP zawarta w dniu 8 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zadania pn."Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski". Szczegóły
28 2020-09-21 11:24:46 Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. "Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny." Umowa Nr 49/2020/ZP zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r. "Dowóz i odwóz uczestników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski na zajęcia prowadzone w Klubie Seniora w miejscowości Zduny." Szczegóły
29 2020-09-18 10:43:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2020 r. znak PL.6733.19.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 77/1, 85, 92/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
30 2020-09-18 10:33:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.09.2020 r. znak PL.6733.15.37.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 158 159 160 »