Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-15 08:33:39 Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 lipca 2020 roku.     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII Sesję Rady… Szczegóły
2 2020-07-14 16:36:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.07.2020 r. znak PL.6733.16.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1, 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
3 2020-07-13 11:28:08 Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r. II TURA. Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r. II TURA. Szczegóły
4 2020-07-13 11:01:11 Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości strat przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości strat przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy… Szczegóły
5 2020-07-13 10:51:19 Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w… Szczegóły
6 2020-07-13 10:46:12 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych deszczy w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych deszczy w… Szczegóły
7 2020-07-13 10:24:01 Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 czerwca 2020 r.ej Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w… Szczegóły
8 2020-07-13 10:15:52 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nieruchomości nabytej zgodnie z aktem notarialnym repetytorium A nr 2197/2020 z dnia 04.06.2020r. prawa wieczystego użytkowania działek nr 42/2 i 42/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion od przedsiębiorstwa PKP S.A. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nieruchomości nabytej zgodnie z aktem notarialnym repetytorium A nr 2197/2020 z… Szczegóły
9 2020-07-13 10:03:59 Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej:" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej:" Odbieranie                          i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie… Szczegóły
10 2020-07-13 09:52:02 Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów… Szczegóły
11 2020-07-13 09:33:43 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr:25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6,… Szczegóły
12 2020-07-13 09:24:31 Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
13 2020-07-13 09:01:20 Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
14 2020-07-13 08:55:49 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego z 2020 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego z 2020… Szczegóły
15 2020-07-13 08:21:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2020 r. znak PL.6733.11.11.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 41/9, 195 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
16 2020-07-13 08:03:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.07.2020 r. znak PL.6733.9.19.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17 , 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
17 2020-07-12 10:46:48 Zarządzenie nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych ponownie na dzień 12 lipca 2020 r. Zarządzenie nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w… Szczegóły
18 2020-07-10 07:42:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Opoki III metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
19 2020-07-08 12:24:25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad… Szczegóły
20 2020-07-08 11:35:15 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. - II TURA Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania 12 lipca 2020 r. - II TURA Szczegóły
21 2020-07-08 11:28:32 Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Aleksandrów Kujawski Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
22 2020-07-08 11:25:09 Postanowienie Nr 98/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski Postanowienie Nr 98/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23 2020-07-08 11:07:26 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - sprawa dopisania do spisu wyborców na swój wniosek wyborcy w wybranym obwodzie głosowania Informacja Państwowej Komisji Wyborczej W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi nieinformowania wyborców o tym, że jeżeli zostaną dopisani do spisu wyborców na swój wniosek w… Szczegóły
24 2020-07-08 10:53:30 Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40983 Szczegóły
25 2020-07-06 13:56:19 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – X etap Szczegóły
26 2020-07-06 13:01:48 Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2020 r. Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 2 lipca 2020 r. Szczegóły
27 2020-07-06 12:59:07 Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 3 marca 2020 r. Szczegóły
28 2020-07-06 12:54:54 Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Protokół Nr 15/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 24 lutego 2020 r. Szczegóły
29 2020-07-06 12:51:30 Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. Szczegóły
30 2020-07-06 12:28:15 Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r. Protokół Nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lipca 2020r Szczegóły
« 1 2 3 4 150 151 152 »