Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-03-23 13:47:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w pokoju nr 106 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu… Szczegóły
2 2018-03-23 13:43:48 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2018 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w pokoju nr 106 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.… Szczegóły
3 2018-03-22 13:26:26 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Mai Majewskiej za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Mai Majewskiej za 2016 rok Szczegóły
4 2018-03-22 13:20:55 Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2016 rok Szczegóły
5 2018-03-22 13:13:24 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2016 rok Szczegóły
6 2018-03-22 13:06:38 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Kariny Kozłowskiej za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Kariny Kozłowskiej za 2016 rok Szczegóły
7 2018-03-22 12:46:36 Korekta oświadczenia majątkowego Pana Dariusza Stępińskiego za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pana Dariusza Stępińskiego za 2016 rok Szczegóły
8 2018-03-22 12:06:19 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2016 rok Szczegóły
9 2018-03-22 11:58:42 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Renaty Borowskiej za 2016 rok Korekta oświadczenia majątkowego Pani Renaty Borowskiej za 2016 rok Szczegóły
10 2018-03-20 08:27:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2018 r. znak Pl.6733.31.14.2017.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza do linii zasilającej średniego napięcia SN-15kW oraz trafostacji dla farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 51 położonej w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
11 2018-03-20 08:20:47 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.03.2018 r. znak DOOŚ.WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG.2 Szczegóły
12 2018-03-19 23:14:54 Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 marca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) zwołuję XLI Sesję… Szczegóły
13 2018-03-16 08:53:08 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 21 marca 2018 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej… Szczegóły
14 2018-03-14 09:54:53 Oferta z dnia 12 marca 2018 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu: 13.03.2018 r.) złożona na… Szczegóły
15 2018-03-14 09:30:00 Zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW z 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO. Zaktualizowana INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 13 marca 2018 r. w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę PKW… Szczegóły
« 1 2 3 4 141 142 143 »