Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-12 16:53:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 251/3, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/7, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 7/2, 5/2, 4/6, 3/11, 3/14, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 3/19, 5/1, 6/2, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
2 2019-11-12 14:42:48 Nieodpłatnej pomocy prawnej nie uzyskasz w Wigilię Wójt gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że dyżur prawnika udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w świetlicy wiejskiej w Łazieńcu został przełożony z dnia 24 grudnia 2019 r. (wtorek) na dzień 15 listopada… Szczegóły
3 2019-11-12 08:04:42 Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
4 2019-11-12 07:59:04 Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
5 2019-11-08 14:20:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.10.2019 r. znak: PL.6730.64.10.2019.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na; przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 obręb 28 w mieście Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.… Szczegóły
6 2019-11-08 14:04:43 Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz… Szczegóły
7 2019-11-08 13:56:35 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie... Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie... Szczegóły
8 2019-11-08 13:54:30 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na… Szczegóły
9 2019-11-08 13:53:41 Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 listopada 2019 r. Zawiadomienie Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV Sesję Rady… Szczegóły
10 2019-11-08 13:47:39 Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
11 2019-11-08 13:44:59 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
12 2019-11-08 13:16:13 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
13 2019-11-08 13:12:22 Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu: "Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu: "Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz… Szczegóły
14 2019-11-08 13:04:55 Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w… Szczegóły
15 2019-11-08 12:58:49 Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
16 2019-11-08 12:54:10 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
17 2019-11-08 12:50:09 Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
18 2019-11-08 12:22:27 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopnia alarmowych CPR na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopnia alarmowych CPR na terenie… Szczegóły
19 2019-11-08 12:15:57 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
20 2019-11-08 12:11:21 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
21 2019-11-08 12:05:39 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele gm. Aleksandrów Kujawski" Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowej… Szczegóły
22 2019-11-08 12:00:12 Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko - parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. Nr 132/20 i dz. Nr 132/18 gmina Aleksandrów Kujawski" Zapytanie ofertowe na Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zespołu  dworsko - parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej  - placówkę wsparcia dziennego w m. Plebanka na dz. Nr… Szczegóły
23 2019-11-08 11:58:11 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele" Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej… Szczegóły
24 2019-11-08 11:52:38 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019 Szczegóły
25 2019-11-08 11:32:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. znak: PL.6733.37.3.2019.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii średniego napięcia 15kV - wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2019-11-08 10:21:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się wyjazdowa Komisja Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski do DDP w Słomkowie. Szczegóły
27 2019-11-08 10:13:16 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 w sali 105, Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady… Szczegóły
28 2019-11-08 10:10:30 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
29 2019-11-08 10:08:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12 listopada 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu  12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00   w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie  Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej.… Szczegóły
30 2019-11-08 10:04:18 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
« 1 2 3 4 132 133 134 »