Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-19 19:55:51 Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
2 2019-09-19 09:05:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
3 2019-09-19 07:44:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak: PL.6220.18.3.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: "Rekultywacji Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne" na działce nr 799 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
4 2019-09-18 13:58:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.09.2019 r. znak: PL.6220.10.18.2019.DS w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: "Budowie hali produkcyjnej z biurem, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe z przyłączami i infrastrukturą techniczną na działce nr 74/10 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. O B W I E S Z C Z E N I E              Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
5 2019-09-18 13:03:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.28.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o usytaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
6 2019-09-18 12:44:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.29.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
7 2019-09-16 14:44:28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204… Szczegóły
8 2019-09-16 12:55:38 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.… Szczegóły
9 2019-09-13 08:22:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.09.2019 r. znak PL.6733.32.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
10 2019-09-12 09:24:02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28.08.2019 r. znak: WOO.420.1.2018.ADS.26 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie/ przebudowie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odcinek Ciechocinek - granica województwa" Szczegóły
11 2019-09-12 08:07:41 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 13 września 2019 roku Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali 105, odbędzie się posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Temat… Szczegóły
12 2019-09-11 14:20:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.09.2019 r. znak PL.6733.31.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
13 2019-09-11 13:05:34 Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy Rg.271.19.2019.EW Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255416 Termin składania ofert: 15.10.2019 r., godz. 10:00 Otwarcie ofert: 15.10.2019 r., godz. 10:30   Szczegóły
14 2019-09-11 09:06:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.9.2019.MZ z dnia 10.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
15 2019-09-10 14:18:44 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż termin zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników Komitetów Wyborczych mija w dniu 13 września 2019 r. (piątek do godz. 14:00) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż termin zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników Komitetów Wyborczych mija w dniu 13 września 2019 r. (piątek do godz. 14:00). Termin zgłoszeń… Szczegóły
16 2019-09-10 14:06:24 Informacje i wzory dokumentów dla wyborców niepełnosprawnych Wzory dokumentów dla wyborców niepełnosprawnych ---> zobacz tutaj. Szczegóły
17 2019-09-10 14:01:26 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Wzory dokumentów dla… Szczegóły
18 2019-09-10 13:52:24 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 września 2019 roku podające do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 września 2019 roku. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z… Szczegóły
19 2019-09-06 10:24:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. znak PL.6733.28.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiał dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawskii O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
20 2019-09-06 10:10:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 znak PL.6733.30.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowe oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
21 2019-09-06 10:01:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.09.2019 r. PL.6733.29.7.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
22 2019-09-06 07:44:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.09.2019 r. znak PL.6733.33.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 180/5, 179/8, 179/10, 179/13, 179/15, 178/2, 178/6, 178/5, 174/11, 174/9, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 140, 124/6, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 117/5, 113/7, 113/5, 166/4, 166/3, 165/7, 165/6, 165/2, 172/4, 247, 180/2, 151/1, 186/4 186/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
23 2019-09-04 14:05:06 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 27.08.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KK w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków na prowadzanie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych Szczegóły
24 2019-09-04 12:44:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6730.64.5.2019.DS z dnia 30.08.2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kuajwski   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,… Szczegóły
25 2019-09-03 17:06:24 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak: PL.6220.15.5.2019.DS w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowie GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110kV" na terenie działek nr 73/1, 134/3, 134/2 i 102/1 w miejscowości Ośno OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale… Szczegóły
26 2019-09-03 14:41:46 Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
27 2019-09-03 14:32:16 Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025" Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025" Szczegóły
28 2019-09-03 14:23:37 Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" Szczegóły
29 2019-09-03 14:15:06 Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" dla Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" dla… Szczegóły
30 2019-09-03 14:06:49 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 Szczegóły
« 1 2 3 4 126 127 128 »