Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-02-15 14:05:44 Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r.” Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 r.” Szczegóły
2 2019-02-15 13:11:57 Protokół Nr V z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 29 stycznia 2019 r. Protokół Nr V z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu                 29 stycznia 2019 r. Szczegóły
3 2019-02-15 11:43:58 Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15.02.2019 r. Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15.02.2019 r. Szczegóły
4 2019-02-15 11:39:28 Protokół Nr 3/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/18 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 23 stycznia 2019 r. Szczegóły
5 2019-02-15 10:44:16 Dostawa kruszyw Szczegóły
6 2019-02-15 10:18:46 Zapytanie o najem lokalu biurowego o powierzchni min. 200 m2 w Mieście Aleksandrów Kujawski wraz z wezwaniem do składania pisemnych ofert wynajmu Zapytanie o najem lokalu biurowego o powierzchni min. 200 m2 w Mieście Aleksandrów Kujawski wraz z wezwaniem do składania pisemnych ofert wynajmu Gmina Aleksandrów Kujawski zgłasza potrzebę wynajmu lokalu biurowego… Szczegóły
7 2019-02-14 14:14:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.02.2019 r. znak Pl.6220.29.7.2018.AE w sprawie montażu mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności 40 m3/h wraz zapleczem socjalno-bytowym na terenie działki nr 128/1 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
8 2019-02-14 12:41:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.02.2019 r. znak Pl.6733.27.7.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2 szt.). trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5 po działkach nr 42/5 i 43/4 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
9 2019-02-14 08:48:29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko fizjoterapeuty w Żłobku Samorządowym w Odolionie Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko fizjoterapeuty w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Aktywni… Szczegóły
10 2019-02-14 08:42:54 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko psychologa w Żłobku Samorządowym w Odolionie Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko psychologa w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Aktywni… Szczegóły
11 2019-02-14 08:38:03 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko logopedy w Żłobku Samorządowym w Odolionie Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko logopedy w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Aktywni… Szczegóły
12 2019-02-14 08:30:19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela rytmiki w Żłobku Samorządowym w Odolionie Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel rytmiki  w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8.… Szczegóły
13 2019-02-13 10:42:44 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 15 lutego 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady… Szczegóły
14 2019-02-12 08:40:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 07.02.2019 r. znak Pl.6733.22.10.2018.MZ w sprawie budowy linii kablowej sn-15 kV kontenerowej stacji transformatowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 160, 101/3, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gm. Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
15 2019-02-08 09:32:03 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku znak GD.RUZ.421.35.2018.KM z dnia 31.01.2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- studni głębinowej oraz szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych na działce nr 161 obręb Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
16 2019-02-07 14:18:45 Umowa Nr 30/2019/DDP Dostawa środków czystości na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie Szczegóły
17 2019-02-07 14:16:34 Umowa Nr 29/2019/RG Wykonanie oprawy muzycznej podczas uroczystości otwarcia Samorządowego Żłobka Bursztynek w Odolionie Szczegóły
18 2019-02-07 14:13:14 Umowa Nr 28/2019/Or Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS Szczegóły
19 2019-02-07 14:10:39 Umowa Nr 27/2019/RG Dowóz uczestników projektu "Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski" na zajęcia oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
20 2019-02-07 14:08:09 Umowa Nr 26/2019/RG Dowóz uczestników projektu "Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski" na zajęcia oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu. Szczegóły
21 2019-02-07 14:06:39 Umowa Nr 25/2019/Pl Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w 2019 roku" Szczegóły
22 2019-02-07 14:02:24 Umowa Nr 24/2019/DDP Dostawa materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
23 2019-02-07 13:54:44 Umowa Nr 23/2019/DDP Świadczenie usług poradnictwa prawnego dla podopiecznych Dzienego Domu Pobytu Szczegóły
24 2019-02-07 13:43:48 Umowa Nr 22/2019/DDP Dostawa materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu Szczegóły
25 2019-02-07 13:41:31 Umowa Nr 21/2019/RG Przeprowadzenie zajęć ZUMBA FITNESS dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
26 2019-02-07 13:40:06 Umowa Nr 20/2019/RG Prowadzenie Gminnej Orkiestry Detej, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąsie i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
27 2019-02-07 13:38:28 Umowa Nr 19/2019/RG Prowadzenie Gminnego Zespołu "To i Owo", w tym przygotowanie i występ zespołu. Szczegóły
28 2019-02-07 13:36:09 Umowa Nr 18/2019/In Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
29 2019-02-07 13:34:03 Umowa Nr 17/2019/Or Świadczenie przez GK PRO na rzecz JST usług na warunkach w niej określonych, szczegółowo opisanych w załączniku. Szczegóły
30 2019-02-07 13:06:22 Umowa Nr 16/2019/In Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn." Budowa elementów małej architektury w m. publicznym- siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w m.… Szczegóły
« 1 2 3 4 104 105 106 »