Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-08-17 13:28:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.08.2017 r. znak Pl.6733.15.6.2017.MZ w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej na ternie działek nr 17/19 (część działki), 17/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/25, 17/26, 17/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
2 2017-08-16 13:00:18 Petycja Mieszkańców wsi Wygoda, Nowy Ciechocinek i Kuczek z dnia 08.08.2017 r. Petycja Mieszkańców wsi Wygoda, Nowy Ciechocinek i Kuczek z dnia 08.08.2017 r. Szczegóły
3 2017-08-11 12:45:53 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.08.2017 r. znak: Pl.6733.14.7.2017.MZ w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 104/1, 105/7, 105/9, 105/11, 3446/4, 217/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1 w obrębie ewidencyjnym Służewo, n 1/1, 8/1, 9/1 w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
4 2017-08-10 15:01:02 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 07.08.2017 r. znak Pl.6220.14.7.2017.AE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie budowy studni głębinowej na terenie działki nr 35/2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3… Szczegóły
5 2017-08-10 14:26:44 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 17 sierpnia 2017 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2017 r ( czwartek ) o godz. 10.00 w pokoju nr 105 Urzędu Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Temat… Szczegóły
6 2017-08-10 14:02:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.08.2017 r. znak: Pl.6733.17.7.2017.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Konwaliowej na terenie działki nr 103 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcle, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
7 2017-08-10 13:46:05 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.08.2017 r. znak Pl.6733.16.7.2017.MZ w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na terenie działek nr 12/2, 12/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
8 2017-08-10 10:29:31 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje w formie decyzji administracyjnej Szczegóły
9 2017-08-09 11:21:12 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.08.2017 r. znak Pl.6620.12.14.2017.AE o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda" o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid. 51 w miejscowości Wygoda, gm. Aleksandrów Kujawski OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie… Szczegóły
10 2017-08-07 13:50:43 Protokół Nr XXXII z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r. Protokół Nr XXXII z Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej                        w dniu 22 czerwca 2017 r. Szczegóły
11 2017-08-07 12:47:47 Protokół Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28.06.2017 r. Protokół Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28.06.2017 r. Szczegóły
12 2017-08-07 12:30:45 Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 20.06.2017 r. Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 20.06.2017 r. Szczegóły
13 2017-08-07 12:25:52 Protokół Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 24.05.2017 r. Protokół Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 24.05.2017 r. Szczegóły
14 2017-08-07 12:04:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2017 r. znak. Pl.6733.4.9.2017.MZ dot. podjęcia postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 3, 38/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks… Szczegóły
15 2017-08-07 11:37:45 Protokół 35/17 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 22.06.2017 r. Protokół 35/17 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 22.06.2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 102 103 104 »