Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-07-18 14:55:37 Umowa Nr 116/2019/RG Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku użyteczności publicznej na potrzeby utwoarzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturowej (muzeum)w m. Słońsk Dolny Szczegóły
2 2019-07-18 14:31:06 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2018 r. Szczegóły
3 2019-07-18 14:26:13 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Wdowczyk za 2018 r. Szczegóły
4 2019-07-18 13:59:27 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2018 r. Szczegóły
5 2019-07-18 13:56:23 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha w związku z objęciem stanowiska pracy. Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
6 2019-07-18 13:48:17 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2018 r. Szczegóły
7 2019-07-18 13:43:14 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskiej-Zapiec za 2018 r. Szczegóły
8 2019-07-18 13:26:05 Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej w związku z zakończeniem pracy. Oświadczenie majątkowe Pani Urszuli Ziemnickiej w związku z zakończeniem pracy. Szczegóły
9 2019-07-18 13:06:11 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2018 r. Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2018 r. Szczegóły
10 2019-07-18 00:08:50 Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek w związku z objęciem stanowiska pracy. Oświadczenie majątkowe Pani Eweliny Winiarek w związku z objęciem stanowiska pracy. Szczegóły
11 2019-07-17 23:53:34 Oświadczenie majątkowe Pana Adama Aleksandra Straszyńskiego w związku z zaprzestaniem pracy. Oświadczenie majątkowe Pana Adama Aleksandra Straszyńskiego w związku z zaprzestaniem pracy. Szczegóły
12 2019-07-17 23:46:37 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
13 2019-07-17 23:42:28 Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ... Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ... Szczegóły
14 2019-07-17 23:40:03 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
15 2019-07-17 23:35:23 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z… Szczegóły
16 2019-07-17 23:30:07 Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski". Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów… Szczegóły
17 2019-07-17 23:25:15 Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
18 2019-07-17 23:09:05 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
19 2019-07-17 23:05:30 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki" w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 1: "Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec". Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: "Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym -… Szczegóły
20 2019-07-17 22:16:39 Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
21 2019-07-17 22:11:01 Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
22 2019-07-17 14:42:15 Umowa Nr 123/2019/RG Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej, prowadzenie zajęć dla grupy w Ostrowąsie i grupy w Służewie, dyrygowanie orkiestrą, nauka gry na instrumentach dla dzieci oraz mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23 2019-07-17 14:39:13 Umowa Nr 120/2019/RG Realizacja Zadania publicznego pod tytułem " Z siatkówką przez życie" Szczegóły
24 2019-07-17 12:16:57 Umowa Nr 129/2019/DDP Organizacja i prowadzenie seminariów dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Szczegóły
25 2019-07-17 12:04:31 Umowa Nr 122/2019/In Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zduny polegający na wymianie stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montaż drzwi wewnętrznych Szczegóły
26 2019-07-17 11:58:23 Umowa Nr 121/2019/Or Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej                  do długości w m. Słomkowo Szczegóły
27 2019-07-17 11:53:33 Umowa Nr 119/2019/In Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Ośno Drugie Szczegóły
28 2019-07-17 11:43:39 Umowa Nr 118/2019/Rg Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w m. Stawki gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
29 2019-07-17 11:36:44 Umowa Nr 117/Rg/2019 Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda oraz w m. Nowy Ciechocinek Szczegóły
30 2019-07-17 11:32:40 Umowa Nr 114/2019/PL Opracowanie audytu energetycznego budynku na terenie działek w m. Słomkowo Szczegóły
« 1 2 3 4 122 123 124 »