Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-24 17:43:36 Cisza wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. Cisza wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 26 maja 2019 r. Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że w przypadku nadchodzących… Szczegóły
2 2019-05-24 17:37:08 Zmiana składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Wołuszewie (Świetlica wiejska, Wołuszewo 30, 87-720 Ciechocinek) w związku z rezygnacją członka komisji. Zmiana składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Wołuszewie (Świetlica wiejska, Wołuszewo 30, 87-720 Ciechocinek) w związku z rezygnacją członka komisji. Aktualny skład: Agnieszka Danuta Szymańska-Dama, zgłoszona przez KW PARTII… Szczegóły
3 2019-05-24 13:09:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.05.2019 r. znak PL.6733.4.10.2019.MZ w sprawie budowy gazociągu śr/c dn 90 PE w Odolionie gm. Aleksandrów Kujawski Dworcowa i Młodzieżowa na terenie działek nr 81/4, 68/1, 70/1, 71, 69/1, 37/7, 29/4, 18 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
4 2019-05-24 12:56:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.05.2019 r. znak Pl.6733.27.13.2018.MZ w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2018 w zakresie zmiany numeracji działek objętych inwestycją ze względu na podział działki na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV (2szt.). trasa projektowanych linii kablowych przebiega od istniejącego słupa na działce nr 42/5, po działkach nr 42/5, 43/11 i 43/12 do projektowanego słupa usytuowanego na działce nr 43/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
5 2019-05-24 12:11:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.05.2019 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
6 2019-05-24 07:55:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.05.2019 r. znak PL.6733.6.9.2019.MZ w sprawie budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 43/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
7 2019-05-22 13:52:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.05.2019 r. znak PL.6733.5.7.2019.MZ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
8 2019-05-22 09:09:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 9.00  w sali nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów… Szczegóły
9 2019-05-22 09:03:05 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11:00 w sali  105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Temat posiedzenia: Wykaz uchwał niezrealizowanych Ocena… Szczegóły
10 2019-05-22 09:00:31 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Temat posiedzenia:… Szczegóły
11 2019-05-22 08:51:00 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r. Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8:30 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Budżetowej. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał Sprawy… Szczegóły
12 2019-05-22 08:48:37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 maja 2019 r Zawiadomienie Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8:00 w sali 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski odbędzie się  posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sport Temat posiedzenia:… Szczegóły
13 2019-05-21 19:57:53 Praktyczne porady dla głosujących "Praktyczne porady dla głosujących" - najnowszy spot PKW - zobacz tutaj. Informacje dla Wyborców - https://wybieramwybory.pl/ Państwowa Komisja Wyborcza - https://pkw.gov.pl/ Szczegóły
14 2019-05-21 19:49:08 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2. Szczegóły
15 2019-05-20 15:27:26 Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r. Szczegóły
16 2019-05-20 15:20:19 Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 28 maja 2019 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX Sesję Rady Gminy… Szczegóły
17 2019-05-20 12:14:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak Pl.6733.11.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii nawietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 433/2, 434, 402, 151, 298 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
18 2019-05-16 11:12:01 Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy                               w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
19 2019-05-16 08:43:28 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.13.2.2019.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Kondradowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
20 2019-05-16 08:29:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.05.2019 r. znak PL.6733.7.3.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV budowie złączy kablowych 15 kv budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole" na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
21 2019-05-16 07:47:13 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9.05.2019 r. znak GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.21.2019.MT Szczegóły
22 2019-05-15 15:12:50 Przebudowa dróg w miejscowości Wygoda od km 0+000 do km 0+775 oraz w miejscowości Nowy Ciechocinek od km 0+000 do km 0+882, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
23 2019-05-15 15:07:55 Przebudowa drogi ulicy Piaskowej w miejscowości Stawki gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
24 2019-05-14 16:52:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2019 r. znak PL.6220.1.10.2019.AE w sprawie Budowy studni głębinowej na działce nr 99 w miejscowości Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art.  38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3… Szczegóły
25 2019-05-14 07:55:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.05.2019 r. znak Pl.6733.12.2.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV0 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1", ,,Brzoza 2" i ,,Brzoza 3" na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
26 2019-05-13 11:34:23 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.05.2019 r. znak PL.6733.8.3.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125.1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku… Szczegóły
27 2019-05-10 11:27:07 Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 29.04.2019 r. Szczegóły
28 2019-05-10 11:13:25 Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu odbytej w dniu 16.04.2019 r. Szczegóły
29 2019-05-10 11:02:09 Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.04.2019 r. Szczegóły
30 2019-05-10 10:55:37 Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. Protokół 9/19 z Komisji Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Rolnej z dnia 26.04.2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 112 113 114 »