Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 18.10.2018
  • Data składania ofert 26.10.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 26.10.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 638138-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian