Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 1. Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 2. Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 3. Zadanie IV: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 4.

Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

Zadanie I: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne)

w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 1.

Zadanie II: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne)

w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 2.

Zadanie III: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne)

w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 3.

Zadanie IV: Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne)

w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Wołuszewo – Etap I droga nr 4.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 19.10.2017
  • Data składania ofert 03.11.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 03.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
  • Numer UZP/TED 604586-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian