Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz 65 t.j.), Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej – zestawienie nieruchomości w skanie tabeli załączonej do publikacji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian