Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. ), Wójt  Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 12 miesięcy.

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartej umowy.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu  się na okres 21 dni w siedzibie urzędu,  a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Gminy Aleksandrow Kujawski.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian