Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),  Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będących własnością Gminy Aleksandrów  Kujawski, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartej umowy.

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian