Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.08.2019 r.

WYKAZ

Lokali przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm. ), Wójt  Gminy Aleksandrów Kujawski podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do sprzedaży.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu  się na okres 21 dni w siedzibie urzędu,  a informację także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

 Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian