Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy wygaśnięciu na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo Wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy wygaśnięciu na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo Wodne.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian