Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap

Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 21.06.2017
  • Data składania ofert 30.06.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.06.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
  • Numer UZP/TED 536237-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian