Umowa Nr 9/2020/Pl w sprawie „Usługi pogrzebowo – grabarskie na cmentarzu komunalnym w m. Rożno – Parcele, utrzymanie porządku na terenie całego cmentarza”

„Usługi pogrzebowo – grabarskie na cmentarzu komunalnym                                   w m. Rożno – Parcele, utrzymanie porządku na terenie całego cmentarza”

Informacje

Rejestr zmian