Umowa Nr 67/2016/In

Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217C Stawki – Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś – Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski.

Informacje

Rejestr zmian