Umowa Nr 59/2016/Pl

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w zakresie wpływu realizacji projektu na środowisko w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacje

Rejestr zmian