Umowa Nr 58/2016/In

„Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów kujawski – Rożno -Parcele”. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dokumentację projektową wyłącznie w zakresie budowy odcinka od km 0+661 do km 0+955.

Informacje

Rejestr zmian