Umowa Nr 57/2016/In

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski”. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dokumentację projektową wyłącznie z zakresie budowy odcinka Opoczki – Grabie od 0+000 do km 0+560

Informacje

Rejestr zmian