Umowa Nr 55/2016/Or

Określenie zasad dzierżawy urządzeń zwanych dalej „Urządzeniem”, którego typ, model, numer fabryczny, numer inwentarzowy, stan licznika, wyposażenie standardowe i dodatkowe oraz wartości wraz z wyposażeniem wyszczególnione są w „Protokole przekazania urządzeń”

Informacje

Rejestr zmian