Umowa Nr 5/2020/ZP w sprawie „Świadczenia usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy nad osobami zatrudnionymi u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych, kandydatami do pracy u Zamawiającego oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu”

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej medycyny pracy nad osobami zatrudnionymi u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych, kandydatami do pracy u Zamawiającego oraz uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu”

Informacje

Rejestr zmian