Umowa Nr 51/2016/Or

Dofinansowanie przyznanego Jednostce Samorządu Terytorialnego w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w odniesieniu do animatora pracującego na boisku sportowym zlokalizowanym w Przybranowie.

Informacje

Rejestr zmian