Umowa Nr 47/2016/Or

Ochrona osób i mienia , podejmowania interwencji w stosunku do osób zakłócających porządek publiczny podczas imprezy – Dożynki 2016

Informacje

Rejestr zmian