Umowa Nr 4/2020/GZOS w sprawie: „Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach Szkół Podstawowych i Żłobek”

„Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach Szkół Podstawowych i Żłobek”

Informacje

Rejestr zmian