Umowa Nr 40/2016/Or

Umowa gwarancji zabezpieczająca spłatę zobowiązań Zleceniodawcy wobec Beneficjenta wynikających z zawartej między nimi umowy. Gwarancja zabezpieczać będzie oddanie przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy historycznego tabor celem jego użytkowania na podstawie umowy dzierżawy nr COT-01/2016 z dnia 31.03.2016 r.

Informacje

Rejestr zmian