Umowa Nr 27/2017/GZOS

Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i instalacją elektryczną wewnętrzną w obiektach

Informacje

Rejestr zmian