Umowa Nr 242/2018/RG

Wykonanie projektu budowlanego wykonania przyłacza energetycznego kablowego zalicznikowego oraz doprowadzenia kabla Ethernet w m. Poczałkowo.

Informacje

Rejestr zmian