Umowa Nr 24/2020/ZP. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24 położonej w obrębie Sędzin, gmina Zakrzewo z gruntami przyległymi tj. działkami nr 111,25/3, 19/1, 23/13

Umowa Nr 24/2020/ZP. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24 położonej w obrębie Sędzin, gmina Zakrzewo z gruntami przyległymi tj. działkami nr 111,25/3, 19/1, 23/13

Informacje

Rejestr zmian