Umowa Nr 234/2018/RG

Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłowania zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w m. Łazieniec.

Informacje

Rejestr zmian